woensdag 7 december 2011

fornuis

gevonden  op de  rommelmarkt  en  was  er  gelijk  weg  van  en  dat  voor  50  cent